Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Ziyaretçi Sözleşmesi


Not:
Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

Bu SİTE'de sunulan hizmetler igtakip.win sitesi (bundan böyle kısaca "IG" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi IG olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım yetkisi IG'ya aittir.

İşbu kullanım koşullarını IG gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, IG tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

IG, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

SİTE: IG tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi 
(on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.. 

ZİYARETÇİ: IG'i ziyaret etmiş tüm kullanıcıları kapsamaktadır.

KULLANICI: IG web sitesi ziyaret eden kişilerdir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, 
dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, 
resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ZİYARETÇİLİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel 
nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle IG arasında elektronik ortamda 
akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Ziyaretçilerin hiçbir bilgisi alınmamakta olup, ziyaretçiler tarafından girilen bilgiler SİTE kodlamasında da görüldüğü gibi saklanmamaktadır.

Üçüncü Taraf Web Siteleri Ve Uygulamalar

IG,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. IG, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. IG’e ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece IG kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. Ziyaretçi ile bu SİTE'den yönlendiği üçüncü taraf link arasında herhangi bir uyuşmazlık durumunda, durum ZİYARET'çi ve üçüncü taraf arasında çözülmelidir. IG hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

Hizmetlerin Kapsamı

IG'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

IG, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların IG tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. IG, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel Hükümler

SİTE üzerinden, IG'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ZİYARETÇİ'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında IG'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ZİYARETÇİ'lerin kendi sorumluluğundadır. IG bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, IG'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 

IG, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve IG'nin SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

KULLANICI ve ZİYARETÇİ, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ZİYARETÇİ'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ZİYARETÇİ'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan IG sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ZİYARETÇİ'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan IG sorumlu değildir.

IG, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.IG, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı IG'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, IG çalışanlarının ve yöneticilerinin, IG yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. IG, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ZİYARETÇİ'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ZİYARETÇİ, IG ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ZİYARETÇİ'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı IG'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.


IG kesinlikle ZİYARETÇİ ve KULLANICI’ların bilgilerini saklamamaktadır. 

 

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, IG işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, IG açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için IG'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ZİYARETÇİLİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. IG'nin, KULLANICI ve ZİYARETÇİ'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve Kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ZİYARETÇİLİK SÖZLEŞMESİ", IG tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ZİYARETÇİ'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. IG, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.